Search

Potrzebujesz pomocy?+48 732 90 00 90
 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady zwrotów Towaru zakupionego w sklepie internetowym Porcelanowa Kraina
 2. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
  a. Sprzedawca – Frise Jerzy Taczalski z siedzibą: ul. Piłsudskiego 93a, 05-091 Ząbki, Nip. PL1130118901
  b.  Towar – wszelkie produkty zakupione w sklepie porcelanasklep24.pl
 3. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu Towaru zakupionego w sklepie internetowym Porcelanowa Kraina od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym/Fakturze VAT jako daty sprzedaży) na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie ww. terminu nie ma możliwości zwrotu Towaru. Zwrot dokonywany jest na poniższych warunkach:
  a. Konsument ma prawo dokonać zwrotu (dostarczając na swój koszt) towar zakupiony w sklepie internetowym Porcelanowa Kraina w terminie do 30 dni od dnia dokonania zakupu, tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży. Zwrot rozliczony zostanie przelewem bankowym na wskazane konto.
  b.Przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane, zwrot następuje po sprawdzeniu zwracanego Towaru.
 4. Zwrotowi bądź wymianie podlega Towar, który:
  a. nie nosi śladów użytkowania,
  b. nie został w żaden sposób uszkodzony,
  c. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony
 5. Zwrotowi nie podlega
  a. towar zakupiony na szczególnych warunkach, między innymi wyprzedawany towar uszkodzony,
 6. Zwrotu towaru Konsument może dokonać bezpłatnie w siedzibie Sprzedawcy. Zwrot lub wymiana będą dokonane tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału Faktury VAT przelewem bankowym na wskazany numer rachunku bankowego.
 7. Z chwilą przyjęcia towaru do zwrotu, Konsument:
  a. Zwraca Sprzedawcy również paragon, o którym mowa w punkcie poprzedzającym. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary, Konsument otrzymuje paragon zastępczy. Oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy.
  b. Okazuje Sprzedawcy fakturę VAT bądź podaje Sprzedawcy jej numer, a Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.
 8. Zwrot częściowy towaru
  Jeżeli zakup towaru był z promocją (darmowa dostawa do wartości koszyka) i suma towaru po zwrocie nie kwalifikuje zakupu do darmowej dostawy, zwrot zostanie pomniejszony o koszt wcześniej udzielonej promocji.
 9. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy, wskazany w 2 punkcie Regulaminu.
 10. Regulamin obowiązuje do odwołania.
Back to Top
Produkt został dodany do Twojego koszyka

Zapisz się do newslettera!

i otrzymaj rabat 3% na zakupy!