Search

Regulamin newslettera

Zasady Przetwarzania Danych osobowych związanych z Newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma www.porcelanasklep24.pl ul. Piłsudskiego 93 a 05-091 Ząbki 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów,
b. sprzedaży produktów i usług,
c. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
d. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
e. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
f. archiwizacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

a. udzielona zgoda
b. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

3. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a. procesorom w związku ze zleconymi przez Porcelanowa Kraina działaniami realizowanymi w imieniu Porcelanowa Kraina
b. którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od czasu na jaki została udzielona zgoda. Zgoda jest udzielona do czasu jej wycofania.

6. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
b. sprostowania danych,
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
f. przeniesienia Państwa danych osobowych

7. Posiadają również Państwo prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od Porcelanowa Kraina i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Porcelanowa Kraina, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy.

9. Porcelanowa Kraina nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę biuro@pocelanasklep24.pl

11. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji newslettera

Regulamin promocji „Zapisz się na newsletter a otrzymasz kod rabatowy o wartości 3% na pierwsze zakupy.”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest Porcelanowa Kraina                                                             2. Porcelanowa Kraina oferuje w sklepie internetowym biuro@porcelanasklep24.pl  rabaty 3% na pierwsze zakupy.
3. Z promocji mogą być wyłączone niektóre produkty. Do tych produktów rabat nie zostanie naliczony.
4. Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować się na newslettera.
5. Na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłany kod rabatowy który należy wpisać w koszyku podczas składania zamówienia.

§2 CZAS TRWANIA OFERTY

1. Promocja nie jest ograniczona czasowo.
2. Otrzymany kod rabatowy ważny jest 3 dni.
3. O skorzystaniu z oferty decyduje data złożenia zamówienia.

§3 WARUNKI OFERTY

1. Z niniejszej oferty mogą skorzystać klienci, którzy złożą zamówienie w okresie obowiązywania oferty.
3. Z niniejszej oferty mogą skorzystać klienci, którzy złożą zamówienie i wpiszą kod rabatowy.
4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
5. Oferta nie łączy się z innymi kodami rabatowymi – rabaty nie sumują się.

Back to Top
Produkt został dodany do Twojego koszyka

Zapisz się do newslettera!

i otrzymaj rabat 3% na zakupy!