Search

Odstąpienie od umowy

Wzór odstąpienia od umowy.

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@porcelanasklep24.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Porcelanowa Kraina ul. Piłsudskiego 93 a 05-091 Ząbki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem zniszczenia w zwrotnej dostawie.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

30 Dni na zwrot

Jesteś Niezadowolony z wyboru towaru – możesz zwrócić towar i wymienić na inny w terminie 30 dni.

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady wymiany Towaru zakupionego w sklepie internetowym Porcelanowa Kraina
 2. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
  Sprzedawca – Frise Jerzy Taczalski z siedzibą: ul. Piłsudskiego 93a, 05-091 Ząbki, Nip. PL1130118901
  b.  Towar – wszelkie produkty zakupione w sklepie porcelanasklep24.pl
 3. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie wymiany Towaru zakupionego w sklepie internetowym Porcelanowa Kraina od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym jako daty Sprzedaży) na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie ww. terminu nie ma możliwości wymiany Towaru. Wymiana dokonywana jest na poniższych warunkach:
  a) Konsument ma prawo dokonać wymiany (dostarczając na swój koszt) towar zakupiony w sklepie internetowym Porcelanowa Kraina w terminie do 30 dni od dnia dokonania zakupu, tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data Sprzedaży.
  b) Konsument dokonujący wymiany towaru na droższy dopłaca różnicę ceny.
  c) Konsument dokonujący wymiany towaru na tańszy zamawia inny produkt do pełnej wartości umowy Sprzedaży.
 4. Wymianie podlega Towar, który:
  a) nie nosi śladów użytkowania,
  b) nie został w żaden sposób uszkodzony,
  c) znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony
 5. Wymianie nie podlega
  towar zakupiony na szczególnych warunkach, między innymi wyprzedawany towar uszkodzony,
 6. Wymiany towaru Konsument może dokonać bezpłatnie w siedzibie Sprzedawcy.
  Z chwilą przyjęcia towaru do wymiany, Konsument Zwraca Sprzedawcy również paragon. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary, Konsument otrzymuje paragon zastępczy. Oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy.
 7. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy, wskazany w 2 punkcie Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje do odwołania.

Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mailowy biuro@porcelanasklep24.pl lub drogą pocztową na adres Frise ul. Piłsudskiego 93 a, 05-091 Ząbki. 

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Frise, ul. Piłsudskiego 93 a, 05-091 Ząbki. 

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Back to Top
Produkt został dodany do Twojego koszyka

Zapisz się do newslettera!

i otrzymaj rabat 3% na zakupy!